Kansen voor ondernemers

Ontwikkel mee met De Hartenberg

De Hartenberg heeft in elk opzicht verrassend veel te bieden. De mooie open structuur en rijke flora en fauna roepen het beeld en de beleving op van een vakantiepark. Het heeft bovendien de voorzieningen die daarbij horen, zoals een kinderboerderij, dierenweide, zwembad, gymzaal, sportveld, tennisbaan, een unieke speelheuvel, diverse wandelroutes op het eigen terrein en rondom een netwerk met fietsknooppunten. Als ’s Heeren Loo zien wij hier een mooie kans om in samenwerking met andere partijen welzijn-, recreatie- en andere activiteiten te ontwikkelen en zo De Hartenberg (weer) een deel van de samenleving te laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het cultuuraanbod met een beeldentuin of expositieruimte.

Ondernemers gezocht
Om die reden zoeken wij (startende) ondernemers die op De Hartenberg kansen zien om ons bij dit voornemen te helpen. Zo opende in 2012 het klimbos haar poorten op ons terrein, een initiatief van twee mensen vanuit hun liefde voor bewegen, mensen en werken in de natuur. In augustus 2014 vestigde kapsalon Inmodel zich in de voormalige wasserij/linnenkamer.

Neem contact met ons op en leg uw ideeën aan ons voor. Samen komen we verder.