Kerk

Elke zondag zijn er twee diensten op De Hartenberg. Deze vinden plaats in de grote zaal in Het Hart.

Ochtenddienst om 10.00 uur
De ochtenddienst is te vergelijken met een gewone kerkdienst, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt, gecollecteerd. Door de jaren heen is er een hechte geloofsgemeenschap ontstaan, gevormd door cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers en belangstellenden uit de regio. De dienst begint om 10.00 uur en duurt een uur. Na afloop is er voor de liefhebbers nog iets te drinken.

Middagviering om 14.30 uur
De middagviering is afwisselend een zang- of vertelviering, specifiek afgestemd op mensen met een verstandelijke beperking (veel zang, bekende en eenvoudige liederen, korte verhalen). De viering begint om 14.30 uur en duurt hooguit 45 minuten.

Bij beide diensten is een flexwerker aanwezig, ter ondersteuning van cliënten die zonder begeleiding naar de kerk komen. Iedereen is van harte welkom (één van) deze diensten bij te wonen!