Tennisbanen

Tennisvereniging De Hartenberg

De tennisbanen op De Hartenberg worden beheerd door T.V. De Hartenberg. Alleen leden van deze vereniging mogen gebruik maken van de beide tennisbanen en het bijbehorende clubhuis. Deze zijn geopend van Pasen tot eind oktober.

De tennisbanen zijn een initiatief van de personeelsvereniging van De Hartenberg. De tennisvereniging is in 1978 formeel opgericht, onder andere om met behulp van de lidmaatschapsgelden de banen te kunnen onderhouden. Op dit moment heeft de club zeventig leden.

Het lidmaatschap kost € 60,- per jaar; voor medewerkers en cliënten van De Hartenberg geldt een lager tarief. Kinderen tot 16 jaar betalen € 25,- per jaar. Van de leden wordt verwacht dat zij meehelpen bij opknap- en onderhoudswerkzaamheden om de lidmaatschapskosten zo laag mogelijk te houden.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: hartenberg78@gmail.com.