Vrienden van De Hartenberg

logo_defIets extra’s doen voor mensen met een verstandelijke beperking, wat niet uit het gewone budget van de organisatie of van de cliënt kan worden betaald. Dat is het doel van de stichting ‘Vrienden van De Hartenberg’. Voor alle extra’s geldt dat deze eenmalig zijn. Grotere uitgaven moeten bovendien ten goede komen aan een groep cliënten.

Eén van de terugkerende activiteiten van de Stichting Vrienden is het vervullen van wensen van individuele cliënten. Deze wensen variëren van een beautybehandeling, een ritje op een echte Zündapp, meerijden op een hijskraan en een bezoek aan een museum tot het nemen van een kijkje in de ambulance of achter de schermen bij de Josti-band.

Grotere investeringen die de stichting Vrienden mogelijk heeft gemaakt, zijn onder andere de aanschaf van meerdere rolstoelfietsen en een spraakcomputer.

 

Bestuursleden stichting Vrienden van De Hartenberg

  • De heer Henri Spanjers, voorzitter
  • Mevrouw Angelique Sloterdijk, secretaris
  • De heer Gilbert van Veldhuizen, penningmeester

De bestuursleden zijn te bereiken via de ambtelijk secretaris, telefoon 088-0373010 of per e-mail: vrienden@dehartenberg.nl.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Vrienden van De Hartenberg vervullen hun bestuursfunctie als vrijwilliger en ontvangen hiervoor geen geldelijke vergoeding.

Wilt u zich ook aansluiten bij de Vrienden van De Hartenberg? Dat kan!

U kunt zich als Vriend aanmelden bij de ambtelijk secretaris van de stichting Vrienden van De Hartenberg, telefonisch bereikbaar op 088-0373010 of per e-mail:  vrienden@dehartenberg.nl. Ook een eenmalige financiële bijdrage wordt op prijs gesteld. Deze kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL68 INGB 0655 0501 75 ten name van stichting ‘Vrienden van De Hartenberg’. Namens de cliënten van De Hartenberg, bij voorbaat heel hartelijk dank!

ANBI

De stichting Vrienden van De Hartenberg is een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor hoeft de stichting Vrienden geen schenk- of erfbelasting te betalen. Uw gift of schenking komt daardoor volledig ten goede aan cliënten van ‘s Heeren Loo – regio Gelderland Midden.

Meer weten over de Vrienden van De Hartenberg? Download hier de folder.